Seilingsbestemmelser treningsseilaser 2024

NHS Tirsdagstrening 2024

SEILINGSBESTEMMELSER Treningsseilaser 2024

 1. Regler
  • Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i RRS (Kappseilingsreglene 2021-2024)
  • Det er ingen startavgift til regattaen. Påmelding gjøres ved å møte til start, men båter som ønsker å bli med på resultatlisten må varsle resultatansvarlig senest kl 22:30 dagen for seilasen båten deltar i. Varsling gjøres med SMS til 93099791 eller epost til kajjohnsen87@gmail.com.
  • Det må oppgis:
   • Seilnummer
   • Skipper
   • Båtnavn
   • Båttype
  • Gi beskjed hvis ønske om å seile i klasse TUR selv om båten har gyldig målebrev.
  • Båter som for en enkelt seilas ønsker å seile SH må gi beskjed til resultatansvarlig senest kl 21:00 den aktuelle seilas dato.
  • RRS regel 75.1 om at Skipper i den påmeldte båt skal være medlem i en Seilforening gjelder.
  • NOR-Rating regler for 2024 gjelder.

Klasser og klasseregler.

For båter som starter i NOR-Rating klassene gjelder:

 • Må ha gyldig målebrev.

Båter uten gyldig målebrev vil automatisk flyttes til TUR-klassen.

KOMMENTARKLASSETidspunkt
Ingen tidskorrigeringTur 18:00
NorratingGyldig rating u/spinnaker18:00
NorratingGyldig rating m/spinnaker18:00

Skipper er selv ansvarlig for at båt, seil og annet utstyr er i samsvar med målebrevet. RRS 78.1.

Båter som ønsker å seile i klassen uten spinnaker må varsle resultatansvarlig – SMS til 93099791 eller epost til kajjohnsen87@gmail.com – senest kl 10:00 dagen seilasen avholdes.

 1. Sikkerhet

Sikkerhetskategori: WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Appendix B

Link til norsk oversettelse: www.norrating.org/index.php/component/edocman/enkel-sikkerhetsforskrift/download

Link orginaltekst: https://www.sailing.org/tools/documents/4OSR2018AppB18122017-[24010].pdf

Det henstilles til den enkelte båt å varsle arrangør på 93099791 hvis det er båter som har vanskeligheter eller ikke kommer til havn etter endt seilas. 

 1. Påmelding

Ingen påmelding. Det er bare å stille i startområdet.

 1. Endringer i seilingsbestemmelsene

Endringer i seilingsbestemmelsene, vil bli varslet via epost eller SMS.

 1. Starttidspunkt og startlinje

Det gis ikke Varselsignal eller startsignal. Starten går kl.18.00 GPS-tid hvis båten vil registrere tid.

Andre som seiler tur og bare vil registrere deltagelse, kan starte når som helst mellom kl. 17:30 og 18:30.

Valg av løp avgjøres etter vindretning på Nordhordlandsbrua 17.00. Se nærmere beskrivelse i punktet om løpsvalg. Vindretning finnes på denne linken: www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/daglig-tabell/1-525644/Norge/Vestland/Alver/Nordhordlandsbrua

 

Start-/mållinje 1. NV-punkt på Håøy og Ospholmflua overrett

Start-/mållinje 2 på Salhusfjorden, mellom Holsnøy Ø pynt 4 og Nordhordlandsbrua Småbåtled 5

Mållinje 3 Mellom bøye (merke 5) og ytterste nes på løypetona.

Start-/mållinje Åsane Mellom merke 6 og fyrlykt Askneset

Merke 1. Bøye. 60°32.944, E005°16.264 (nord for Hagelsundbrua) 

Merke 2. Bøye. N60°34.209, E005°11.425 (Søra Merkesvika)

Bøye er nært land. Runding ved og ikkje nødvendigvis rundt bøye, (innenfor 3m).

Merke 3. Bøye. N60°32.456, E005°17.474 (Like aust for Knarvik kai)

Merke 4. Stake-Hamarsflu

Merke 5. Bøye. N60°30.371, E005°14.365 (Frekhaug)

Merke 6. Bøye. N60°29.425, E005°12.901 (Askeneset)

Merke 7. Bøye. N60°28.001, E005°13.980 (Straumsnes)

Merke 8. Bøye. N60°28.400, E005°15.591 (Morviksanden)

 1. Løpsalternativ

LØP 1. (ca 9nm)

Radfjorden ved VNV til NNØ, 

Startlinje 1 – merke 2 Styrbord runding, Merke 1 Styrbord runding, Merke 2 Styrbord runding, Mållinje 1.

Avkorting: Startlinje 1 – etter passering av merke 1 første gang. 

LØP 2. (ca 8,5nm)

Osterfjorden ved NØ til SØ og V, 

Startlinje 1 – Merke 1 Styrbord runding, Merke 4 Babord runding, Merke 3 Styrbord runding, Merke 4 Styrbord runding, mållinje 2.

Avkorting: Runding Merke 3 (hekk passert Styrbord runding)  

LØP 3. (ca 10nm)

Byfjorden ved SSØ til V, 

Startlinje 2 – Merke 6 Styrbord runding, Merke 5 Styrbord runding, Merke 7 Babord runding, Mållinje 3 Styrbord runding.

Avkorting: Runding Merke 7 (Hekk passert Babord runding)

LØP 4. (ca 11nm)

Byfjorden ved SSØ til V (ved sterk og stabil vind), 

Startlinje 2 – Merke 6 Styrbord runding, Merke 5 Styrbord runding, Merke 7 Babord runding, Mållinje 2.

Avkorting: Runding Merke 7 (Hekk passert Barbor runding)

LØP 5 – samseilas Åsane Seilforening

Byfjorden ved N, V og S

Startlinje 4 (Mellom merke 6 og fyrlykt Askneset) – Merke 5 Styrbord runding, Merke 7 Babord runding, Merke 8 Babord runding, Merke 5 Babord runding, Mållinje 4.

Avkorting: Runding Merke 7 (Hekk passert Babord runding)

LØP 6 – samseilas Åsane Seilforening

Byfjorden ved Ø 

Startlinje 4 (Mellom merke 6 og fyrlykt Askneset) – Merke 5 Styrbord runding, Merke 8 Styrbord runding, Merke 7 Styrbord runding, Merke 5 Babord runding, Målinje 4.

Avkorting: Runding Merke 7 (Hekk passert Styrbord runding)

 1. Avkorting

Alle båter plikter å dokumentere tid ved avkortingsmerket. 

Avkorting skjer dersom ½ eller færre av deltagende båter fullfører innen maksimaltid.

 1. Tilbakekalling

Det signaliseres ikke for individuell tilbakekalling (regel 29.2).

 1. Tidtaking

Den enkelte båt er ansvarlig for egen tidtaking og må sende denne pr. SMS til 93099791 eller epost til kajjohnsen87@gmail.com (Kaj) 

 1. Autopilot

Det er lov å bruke autopilot 

 1. Maksimaltid

Maksimaltiden er kl. 21.00.

 1. Premiering og poengberegning

Resultat blir regnet etter NORrating tid på tid for de båter med målebrev og anvendt tid for turklassen for dem som registrerer inn tid etter instruks. Tidene blir registrert på foreningens nettsider. De som bare seiler for trening får registrert deltagelse. Båten får et lodd i hatten for hver deltagelse. Det blir trukket lodd om premier etter endt sesong.

Skroll til toppen