Seilingsbestemmelser Holsnøy rundt

Holsnøy rundt 2024   

SEILINGSBESTEMMELSER Holsnøy rundt 15. juni 2024

 1. Regler
  • Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i RRS (Kappseilingsreglene 2021-2024)
  • Det er ingen startavgift til regattaen. Påmelding gjøres ved å møte til start, men båter som ønsker å bli med på resultatlisten må varsle resultatansvarlig senest kl 18:00 dagen for seilasen båten deltar i. Varsling gjøres med SMS til 93099791 eller epost til kajjohnsen87@gmail.com.
   • Det må oppgis:
    • Seilnummer
    • SkipperBåtnavn
    • Båttype
  • Gi beskjed hvis ønske om å seile i klasse TUR selv om båten har gyldig målebrev.
  • Båter som for en enkelt seilas ønsker å seile SH / DH må gi beskjed til resultatansvarlig senest kl 18:00 den aktuelle seilas dato.
  • RRS regel 75.1 om at Skipper i den påmeldte båt skal være medlem i en Seilforening gjelder.
  • NOR-Rating regler for 2024 gjelder.

Klasser og klasseregler.

For båter som starter i NOR-Rating klassene gjelder:

 • Må ha gyldig målebrev.

Båter uten gyldig målebrev vil automatisk flyttes til TUR-klassen.

KOMMENTARKLASSETidspunkt
Ingen tidskorrigeringTur 11:00
NorratingGyldig rating u/spinnaker11:00
NorratingGyldig rating m/spinnaker11:00

Skipper er selv ansvarlig for at båt, seil og annet utstyr er i samsvar med målebrevet. RRS 78.1.

Båter som ønsker å seile i klassen uten spinnaker må varsle resultatansvarlig – SMS til 93099791 eller epost til kajjohnsen87@gmail.com – 2 timer før start

 1. Sikkerhet

Sikkerhetskategori: WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Appendix B

Link til norsk oversettelse: www.norrating.org/index.php/component/edocman/enkel-sikkerhetsforskrift/download

Link orginaltekst: https://www.sailing.org/tools/documents/4OSR2018AppB18122017-[24010].pdf

Det henstilles til den enkelte båt å varsle arrangør på 93099791 hvis det er båter som har vanskeligheter eller ikke kommer til havn etter endt seilas. 

 1. Påmelding

Ingen påmelding. Det er bare å stille i startområdet.

 1. Endringer i seilingsbestemmelsene

Endringer i seilingsbestemmelsene, vil bli varslet via epost eller SMS.

 1. Starttidspunkt og startlinje

Det gis ikke Varselsignal eller startsignal. Starten går kl.11.00 GPS-tid hvis båten vil registrere tid.

Valg av løp avgjøres klokka 09.00. Send anmodninger pr. SMS 93099791 (Kaj Johnsen) vedr valg av løp. Det svares ikke på telefon eller SMS i tidsrommet 10.45 til etter målgang.

Andre som seiler tur og bare vil registrere deltagelse, kan starte når som helst mellom kl. 10:30 og 11:30.

Start og Mållinje ved løp 1 Blodflua
Startlinje 1 og mållinje 1 vil gå mellom Øytangen og Blodflua. 

Start og mållinje ved løp 2 Salhusfjorden
Startlinje 2 og Mållinje 2 mellom Holsnøy Østre QR 1s og  Nordhodlandsbroen Småbåtled ISO W 6s

5. LØP

LØP 1 v/Nordlige vinder
Start 1 Blodflua, Eldsneset (nordspissen Holsnøy) BB, Paris hl lykt SB, Det Nauar BB, Hegernes Oc(2) WRG 8s tvers SB, Galteneset, lengdegrad Ø 5.13′.46″ WGS(sydspissen Holsnøy) BB, Mål 2 Salhusfjorden 

Løpet kan avkortes ved merkepassering hvis lite vind. Ta tiden ved passering merkene, eller fotografer GPS ved passering av merkene.


LØP 2 v/sørlige vinder

Start 2 Salhusfjorden, Galteneset lengdegrad Ø 5.13′.46″ WGS(sydspissen Holsnøy) SB, Hegernes Oc(2) WRG 8s tvers BB, Det Nauar SB, Paris hl lykt BB, Eldsneset (nordspissen Holsnøy) SB, Mållinje 1 Blodflua
Løpet kan avkortes ved merkepassering hvis lite vind. Ta tiden ved passering merkene, eller fotografer GPS ved passering av merkene.
Løp Holsnøy Rundt


8.Tilbakekalling
Det signaliseres ikke for individuell tilbakekalling (regel 29.2).

9.Tidtaking
Den enkelte båt er ansvarlig for egen tidtaking og må sende denne pr. SMS til 93099791 eller epost til kajjohnsen87@gmail.com (Kaj) 10.Premiering og poengberegning
Resultat blir regnet etter NORrating tid på tid. Alle NHS klubbregattaer, d.v.s. Vårregatta, Holsnøy rundt, NHS Sommerregatta og Høststormseilasen (hver dag teller for seg), inngår i en serie der det blir premiering for beste sammenlagte resultat. De fem beste resultatene teller.


NB ! Regatta komitéen oppfordrer deltakerne til å ta kollektivt sosialt ansvar, ved f.eks. å vente i målområdet til øvrige deltakere er kommet i mål. 

Skroll til toppen