NHS Sommerregatta 2019 24. og 25. august


Sett av siste helgen i august til denne seilasen som går over 2 dager med sosialt samvær på lørdags kvelden.
Det skal seiles i nærområdet enten på Byfjorden, Salhusfjorden eller Radfjorden. Det blir premier til de beste, men også med alternativ premiering. For nærmere oppdatering om premiering og bespisning. Følg med på foreningens Facebook sider.  

Skriv kommentar..

Rormannen singlehanded søndag 9.juni

Husk Rormannen singlehanded søndag 9.juni. Seglingsbestemmelsar er no lagt ut.
Start kl. 11 enten ved Frekhaug kai eller ved nordre innløp til Håøysundet alt eller kva løp som skal seglast.


Skriv kommentar..

Vårregatta 2019

Vårregattaen vart segla 12.mai 2019 under flotte forhold på Mangersfjorden.
7 båtar stillte til start: Mathilda, Anchrissi, Tjorven, Vito, Steam, Sheeba II og X-faktor.
Skriv kommentar..

Link til Referat frå Hordaland seilkrets si seglkro om sikkerhet 13/2-2019

 www.hordaland-seilkrets.no/
I
 referatet finn du også link til heile foredraget. Her er mykje viktig og nyttig informasjon, og flotte illustrasjonar.
Skriv kommentar..

Medlemsmøte tirsdag 19.mars kl. 19.00

Husk medlemsmøte tirsdag 19.mars kl. 19.00 i Fjordsailing sine lokaler på Litlebergen.
  • Info om tirsdagstreningane i 2019
  • Info om SPZ Seilmakeren doublehanded
  • Sikkerhetsutstyr i regattaer
  • Bruk av NHS si heimeside

Skriv kommentar..

Info frå styret

 I går kveld, 5.mars, hadde me første styremøte etter årsmøtet i slutten av januar.
Styret konstiuerte seg slik:
• Leiar: Harald Matland
• Nestleiar og Kasserer: Bjørn Rundhovde
• Turseiling: Kåre Skjellanger 
• Regattasjef: Frode Nygaard Knutsen
• Styremedlem og kontaktperson strandrydding: Ingvar Leksen
• Sekretær – Marion Romslo
Datoar for årets klubbserie er:
 
• Vårregatta 12.mai
• Rormannen singlehanded søndag 9.juni
• Sommerregattaer 24. -25.aug.
• Høststormseilasen 14.-15.sept.
Vårregattaen vil verta segla på Mangersfjorden med start i Bognestraumen.
Høststormseilasen vert også i år segla til Fedje.
Set av datoane!

På medlemsmøtet 19.mars vert temaene:
Oppfølging av tema - mål om å segla Seilmakeren doublehanded
Sikkerhetsutstyr ved regattasegling og Seilmakeren doublehanded spesielt.
Kåre Skjelanger vil presentera opplegget for årets tirsdagstreningar
Info om heimesida. Innlogging.

I år har me mål om å arrangera "Seil ut".  Dette har vorte populært i mange seglforeningar, og er omtala fleire gonger i Seilmagasinet. Florø seilforening har eit opplegg som me kan ha som mal når me skal laga vårt opplegg. Spennande!

 

Skriv kommentar..
Syndiker innhold