Innkalling årsmøte

Medlemmene i Nordhordland Seilforening blir med dette kalt inn til årsmøte tirsdag 23. januar 2024 klokken 1900. Møtet vil bli gjennomført hos Seilmaker Iversen Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Val av ordstyrer, referent, 2 stemmetellere, samt 2 til å undertegne protokoll. 3. Behandle årsmelding for 2023 4. Behandle rekneskap for 2023 i

Innkalling årsmøte Read More »

Skroll til toppen