Referat fra Mangersfjorden rundt 2008

Greta og Jan-Åge på  Funny Girl ved har skrevet et fint referat fra Mangersfjorden rundt.
Les her