Treningsregattaer kvar tirsdag 2021

Tidspunkt: 
14.09.2021 - 18:00
Til: 
14.09.2021 - 21:00
Type: 
Regatta
Aktivitet for: 
Regattagruppen
Alle

 Tirsdagstrening 2021  
 
 
SEILINGSBESTEMMELSER Treningsseilaser 2021


1. Regler
Så lenge seiling i Norge er underlagt bestemmelsene for smittebegrensning så vil disse gjelde her også. Nye regler fra 31.mai 2021 tillater flere personer ombord ved treningsregattaer, men 1 meters regelen må overholdes.
Her er gjeldende regler: www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/nyheter-menykobling/item/450-nye-covid-retningslinjer
NHS er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil fremdeles ikke holde organiserte møter på land i forbindelse med treningsseilasene.
 
Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene og reglene i NORrating. Det er en treningsregatta så det er ikke bruk for målebrev eller lisens for å seile. Den enkelte deltakende båt plikter å ha hensiktsmessig ansvarsforsikring for skade som kan bli påført tredjemann.
 
2. Sikkerhet
Sikkerhetskategori: WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Appendix B
Det henstilles til den enkelte båt å varsle arrangør på 90070344 (Jan Gunnar) hvis det er båter som har vanskeligheter eller ikke kommer til havn etter endt seilas.

3.Påmelding
Ingen påmelding. Det er bare å stille i startområdet.

4.Endringer i seilingsbestemmelsene
Endringer i seilingsbestemmelsene, vil bli varslet via epost eller SMS.

5.Starttidspunkt og startlinje
Det gis ikke Varselsignal eller startsignal. Starten går kl.18.00 GPS-tid hvis båten vil registrere tid. Andre som seiler tur og bare vil registrere deltagelse, kan starte når som helst mellom kl. 17:30 og 18:30.
Valg av løp avgjøres etter vindretning på Nordhordlandsbrua 17.00. Se nærmere beskrivelse i punktet om løpsvalg. Vindretning finnes på denne linken:
https://www.yr.no/nb/værvarsel/daglig-tabell/1-2576643/Norge/Vestland/Alver/Litlebergen

Start-/mållinje 1. Radfjorden brukes ved Løp 1
Startlinje på Radfjorden, NV-punkt på Håøy 3 og Ospholmflua 2 overrett.
Startlinjen er mellom Ospholmflua 1 og et tenkt punkt 2.
 
Start-/mållinje 2 Salhusfjorden brukes ved Løp 2 og 3

Startlinje på Salhusfjorden, mellom Holsnøy Ø pynt 4 og Nordhordlandsbrua Småbåtled 5
 
 

6. Løpsalternativ
LØP 1.
Radfjorden ved VNV til NNØ,
Start-/mållinje 1 - Runding Sæbøflu BB, og i mål for de som seiler på registrert tid. De som seiler for trening vender ved Sæbøflu eller alternativt vender mot mål etter 60 minutters bidevindseilas. (8 nm)
 
LØP 2.
Osterfjorden ved NØ til SØ,
Start-/mållinje 2. Runding Hamreflu stake BB, og i mål for de som seiler på registrert tid. Båter som seiler for trening vender ved Hamreflu eller alternativt vender mot mål etter 60 minutters bidevindseilas. (5,4 nm)
 
LØP 3
Byfjorden ved SSØ til V,
Start-/mållinje 2.Runding ved vilkårlig punkt på bredde 60.28.00 for de som seiler på registrert tid.
Båter som seiler for trening vender ved bredde 60.28.00 eller alternativt vender mot mål etter 60 minutters bidevindseilas. (8 nm). Vær forberedt på at dokumentasjon/bilde av kartplotter skal kunne fremlegges regattakomiteen på forespørsel. 
7.Tilbakekalling
Det signaliseres ikke for individuell tilbakekalling (regel 29.2).

8.Tidtaking
Den enkelte båt er ansvarlig for egen tidtaking og må sende denne pr. SMS til 90070344
 
9. Autopilot
Det er lov å bruke autopilot
 
10.Maksimaltid
Maksimaltiden er kl. 21.00.

11.Premiering og poengberegning
Resultat blir regnet etter NORrating tid på tid for de båter som registrerer tid. Tidene blir registrert på foreningens nettsider. De som bare seiler for trening får registrert deltagelse. Båten får et lodd i hatten for hver deltagelse. Det blir trukket lodd om premier etter endt sesong.