Styremøte - digitalt

Tidspunkt: 
07.04.2021 - 20:00
Til: 
07.04.2021 - 21:30
Type: 
Møte
Sted: 
Nettmøte
Aktivitet for: 
Styret
 * Velkommen v/ Frode��
* Seil Ut 2021
* Terminliste Regatta 2021
* Treningsseillaser tirsdager
* Tilskudd
* Info fra Seiltinget 2021 v/ Torhild
* Jollemidler Gjensidige-stiftelsen
* 17. mai kortesje
* Annet