Første styremøte for det nye styret 9.februar 2021

Tirsdag 9.februar hadde det nye styret sitt første møte på nettet.
Styret konsituerte seg slik:

Frode Nygaard Knutsen - Formann
Stian Flataker - Nestleder og regattasjef
Marius Vågenes Villanger - Kasserer og ass. webansvarlig
Jan Gunnar Korsøen - Tur- og familiesegling
Torhild Skage Syslak - Skitnedalsvika / strandrydding
Harald Matland - Sekretær og Webansvarlig. Medlemsregister.

Referat frå styremøta vert lagt ut under "Referater" på heimesida.