Treningsseilaser 2022. NHS

Tirsdagstrening 2022  

 

 

SEILINGSBESTEMMELSER Treningsseilaser 2022


1. Regler


Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene og reglene i NORrating.

Det er en treningsregatta så det er ikke bruk for målebrev eller lisens for å seile.

Den enkelte deltakende båt plikter å ha hensiktsmessig ansvarsforsikring for skade som kan bli påført tredjemann.

 

2. Sikkerhet
Sikkerhetskategori: WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Appendix B

Link til norsk oversettelse: www.norrating.org/index.php/component/edocman/enkel-sikkerhetsforskrift/download
Link orginaltekst: https://www.sailing.org/tools/documents/4OSR2018AppB18122017-[24010].pdf

Det henstilles til den enkelte båt å varsle arrangør på 46924560 hvis det er båter som har vanskeligheter eller ikke kommer til havn etter endt seilas. 
Båter som seiles Singlehand varsler om dette på SMS til 46924560 når som helst.


3.Påmelding
Ingen påmelding. Det er bare å stille i startområdet.

4.Endringer i seilingsbestemmelsene
Endringer i seilingsbestemmelsene, vil bli varslet via epost eller SMS.

5.Starttidspunkt og startlinje
Det gis ikke Varselsignal eller startsignal. Starten går kl.18.00 GPS-tid hvis båten vil registrere tid.

Andre som seiler tur og bare vil registrere deltagelse, kan starte når som helst mellom kl. 17:30 og 18:30.
Valg av løp avgjøres etter vindretning på Nordhordlandsbrua 17.00. Se nærmere beskrivelse i punktet om løpsvalg. Vindretning finnes på denne linken: www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/daglig-tabell/1-525644/Norge/Vestland/Alver/Nordhordlandsbrua


Start-/mållinje 1. Radfjorden brukes ved Løp 1 

Startlinje på Radfjorden, NV-punkt på Håøy 3 og Ospholmflua 2 overrett.

 

Startlinjen er mellom Ospholmflua 1 og et tenkt punkt 2. 

 

Start-/mållinje 2 Salhusfjorden brukes ved Løp 2 og 3.
Startlinje på Salhusfjorden, mellom Holsnøy Ø pynt 4 og Nordhordlandsbrua Småbåtled 5

6. LøpsalternativLØP 1.

Radfjorden ved VNV til NNØ,

Start-/mållinje 1 - Runding Sæbøflu BB og i mål for de som seiler på registrert tid. De som seiler for trening vender ved Sæbøflu eller alternativt vender mot mål etter 60 minutters bidevindseilas. (8 nm)

 

LØP 2.

Osterfjorden ved NØ til SØ og V,

Start-/mållinje 2. Runding Hamreflu stake BB og mål for de som seiler på registrert tid. Båter som seiler for trening vender ved Hamreflu eller alternativt vender mot mål etter 60 minutters seilas. (5,4 nm)


LØP 3

Byfjorden ved SSØ til V,

Start-/mållinje 2. Runding Orange bøye i posisjon N 60.28.000 og Ø 5.13.833 om BB for de som seiler på registrert tid. Båter som seiler for trening vender ved Orange bøye i posisjon N 60.28.000 og Ø 5.13.833 om BB eller alternativt vender mot mål etter 60 minutters bidevindseilas. (8 nm)7.Tilbakekalling
Det signaliseres ikke for individuell tilbakekalling (regel 29.2).

8.Tidtaking
Den enkelte båt er ansvarlig for egen tidtaking og må sende denne pr. SMS til 46924560
 (Jan Brede) 

 

9. Autopilot
Det er lov å bruke autopilot 


10.Maksimaltid
Maksimaltiden er kl. 21.00.

11.Premiering og poengberegning
Resultat blir regnet etter NORrating tid på tid for de båter som registrerer tid. Tidene blir registrert på foreningens nettsider. De som bare seiler for trening får registrert deltagelse. Båten får et lodd i hatten for hver deltagelse. Det blir trukket lodd om premier etter endt sesong.