NHS Holsnøy Rundt

Holsnøy Rundt 18.06.2022

 

 

SEILINGSBESTEMMELSER

NHS Holsnøy Rundt

18. Juni 2022

 

1. Regler
Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene og reglene i NORrating. Det er en klubbregatta så det er ikke bruk for målebrev eller lisens for å seile. Den enkelte deltakende båt plikter å ha hensiktsmessig ansvarsforsikring for skade som kan bli påført tredjemann.


2. Sikkerhet
Sikkerhetskategori: WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Appendix B

Link:

https://www.sailing.org/tools/documents/4OSR2018AppB18122017-[24010].pdf

Det henstilles til den enkelte båt å varsle arrangør på 469 24 560 hvis det er båter som har vanskeligheter eller ikke kommer til havn etter endt seilas.

Båter som seiles Singlehand varsler om dette på SMS til 469 24 560 når som helst.

 

3.Påmelding
Ingen påmelding. Det er bare å stille i startområdet.4.Starttidspunkt og startlinjer Start vil gå kl. 11.00 GPS-tid den 18.juni . Det blir ikke gjennomført startprosedyre.

Startlinje 1 og mållinje 1 vil gå mellom Øytangen og Blodflua. 
Startlinje 2 og Mållinje 2 mellom Holsnøy Østre QR 1s og Nordhodlandsbroen Småbåtled ISO W 6s

Start og Mållinje 1 BlodfluaStart og mållinje 2 Salhusfjorden

5. LØP

 

LØP 1 v/Nordlige vinder
Start 1 Blodflua, Eldsneset (nordspissen Holsnøy) BB, Paris hl lykt SB, Det Nauar BB, Hegernes Oc(2) WRG 8s tvers SB, Galteneset, 
lengdegrad Ø 5.13'.46" WGS(sydspissen Holsnøy) BB, Mål 2 Salhusfjorden 

Løpet kan avkortes ved merkepassering hvis lite vind. Ta tiden ved passering merkene, eller fotografer GPS ved passering av merkene.


LØP
 2 v/sørlige vinder

Start 2 Salhusfjorden, Galteneset lengdegrad Ø 5.13'.46" WGS(sydspissen Holsnøy) SB, Hegernes Oc(2) WRG 8s tvers BB, Det Nauar SB, Paris hl lykt BB, Eldsneset (nordspissen Holsnøy) SB, Mållinje 1 Blodflua

Løpet kan avkortes ved merkepassering hvis lite vind. Ta tiden ved passering merkene, eller fotografer GPS ved passering av merkene.løp Holsnøy Rundt

6.Tilbakekalling
Det signaliseres ikke for individuell tilbakekalling (regel 29.2).

7.Tidtaking
Den enkelte båt er ansvarlig for egen tidtaking og må sende denne pr. SMS til 469 24 560


8. Autopilot

Det er lov å bruke autopilot


9.Maksimaltid

Maksimaltiden er kl. 17.00.

10. Premiering og poengberegning

Resultat blir regnet etter NORrating tid på tid. Alle NHS klubbregattaer, dvs, Vårregatta, Holsnøy rundt, NHS Sommerregatta og Høststormseilasen (hver dag teller for seg), inngår i en serie der det blir premiering for best sammenlagte resultat.