NHS Holsenøy Rundt

Tidspunkt: 
07.06.2020 - 11:00
Til: 
07.06.2020 - 20:00
Type: 
Regatta
Sted: 
Mangerfjorden
Aktivitet for: 
Regattagruppen
 

Holsnøy Rundt 2020  

 

 

SEILINGSBESTEMMELSER Holsnøy Rundt 7. juni 2020

 

1.Regler

Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene og reglene i NORrating. Det er en treningsregatta så det er ikke bruk for målebrev eller lisens for å seile. Den enkelte deltakende båt plikter å ha hensiktsmessig ansvarsforsikring for skade som kan bli påført tredjemann.

2.Sikkerhet
Sikkerhetskategori: WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS, APENDIX B SPECIAL REGULATIONS for inshore racing.


3.Påmelding
Ingen påmelding. Det er bare å stille i startområdet.

4.Endringer i seilingsbestemmelsene
Ved endringer i seilingsbestemmelsene, vil flagg L være heist på startbåten.

5.Starttidspunkt og startlinje
Mathilda er startbåt tlf 92869493
Varselsignal (flagg D) kl. 10.55. Start kl. 11.00. 

Startlinje mellom Blodflu lykt ISO R 4s (Styrbord) og Nordre Bognetangen (Babord)

Startprosedyre følger regel 26.   

Tid til start

Signal

Visuelle signaler

Flagg

5 minutter

Varselsignal

Signalflagg D heises + 1 lydsignal

   

4 minutter

Klarsignal

D står og flagg P heises + 1 lydsignal

   

1 minutt

1 minutt

D står og flagg P fires + 1 lydsignal

 

0 minutter

Start

Signalflagg D fires + 1 lydsignal6. Løp 1

Start , Eldsneset (nordspissen Holsnøy) BB, Paris hl lykt SB, Det Nauar BB, Galteneset (sydspissen Holsnøy) BB, Mål


Løpet kan avkortes ved merkepassering. Ta tiden ved passering merkene


7.Mål
Mållinje mellom Holsnøy Ø pynt Q R 1s og Nordhordlandsbrua småbåtled ISO W 6s

 
8.Tilbakekalling
Det signaliseres ikke for individuell tilbakekalling (regel 29.2).

9.Tidtaking
Den enkelte båt er ansvarlig for egen tidtaking. Send denne pr. SMS 92869493 eller lever tidene på papir til startbåt.

10.Premiering og poengberegning
Resultat blir regnet etter NORrating tid på tid. Alle NHS klubbregattaer, NHS Vårregatta, Holsnøy Rundt, NHS Sommerregatta og Høststormseilasen (hver dag teller for seg), inngår i en serie der det blir premiering for beste sammenlagte resultat. De fem beste resultatene teller.

NB! Regatta komitéen oppfordrer deltakerne til å ta kollektivt sosialt ansvar, ved f.eks. å vente i målområdet til øvrige deltakere er kommet i mål. 

Det blir samling Nord på kaien Litlebergen Båtforening for opplesning av resultater i rimelig tid etter at siste båt har gått i mål
 

 

Seilingsbestemmelser: