NHS Vårregatta

Tidspunkt: 
10.05.2020 - 14:00
Til: 
11.01.2020 - 19:00
Type: 
Regatta
Sted: 
Mangersfjorden
Aktivitet for: 
Regattagruppen

Vårregatta 2020  

 

 

SEILINGSBESTEMMELSER Vårregatta 10. mai 20201.Regler

Så lenge seiling i Norge er underlagt bestemmelsene for smittebegrensning så vil disse gjelde her også. Det betyr at den enkelte båt bare kan seile med skipper og mannskap fra egen og samme husstand. Det er heller ikke lov å motta hjelp av andre til rigging eller klargjøring av båten. Bestemmelsene finner dere på denne linken: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/233-norges-seilforbunds-koronavettregler-for-seilere

Det blir av samme grunn ikke mulig å ha organiserte møter på land i forbindelse med seilasen.

Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene og reglene i NORrating. Det er en treningsregatta så det er ikke bruk for målebrev eller lisens for å seile. Den enkelte deltakende båt plikter å ha hensiktsmessig ansvarsforsikring for skade som kan bli påført tredjemann.

2.Sikkerhet
Sikkerhetskategori:  WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS, APENDIX B SPECIAL REGULATIONS for inshore racing


3.Påmelding
Ingen påmelding. Det er bare å stille i startområdet.

4.Endringer i seilingsbestemmelsene
Ved endringer i seilingsbestemmelsene, vil flagg L være heist på startbåten.

5.Starttidspunkt og startlinje
Start kl. 14.00 GPS-tid. Det blir ikke gitt signaler fra startbåt, den enkelte båt er ansvarlig for å ha riktig klokke.
Valg av løp avgjøres kl. 11.00. Send anmodning pr. SMS 90121617 vedr valg av løp.
Det svares ikke på telefon eller SMS i tidsrommet 13.45 til etter målgang.


 
Startlinje mellom Blodflu lykt ISO R 4s (Styrbord) og Nordre Bognetangen (Babord)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.
Løp 1

Start , orange bøye vest for Trettholmen (
60°38'15.3"N 4°59'41.0"E) BB, 
Kvernane vest for Skjelanger BB, Blodflu lykt BB, Mål  (ca 12 nm)

Løp 2

Start , orange bøye vest for Trettholmen (
60°38'15.3"N 4°59'41.0"E) BB,  
Blodflu lykt BB, Mål  (ca 7 nm)


Løpet kan avkortes ved merkepassering. Ta tiden ved passering merket.

Hold sikker avstand til Kvernane !
Hold sikker avstand ved runding Blodflu lykt - kan vera sterk nordgåande straum !Løp 1 Vårregatta 2020    -     Løp 2 går ikke ut rundt Kvernene.


7.Mål
Mållinje er overrettmerke ved innløpet til Mangersvågen.


8.Tilbakekalling
Det signaliseres ikke for individuell tilbakekalling (regel 29.2).

9.Tidtaking
Den enkelte båt er ansvarlig for egen tidtaking. Send denne pr. SMS 90121617.

9.Maksimaltid

Maksimaltiden er kl. 18.00. Båter kan ikke fullføre løpet etter kl.18.00 og vil score DNF. 

11.Premiering og poengberegning
Resultat blir regnet etter NORrating tid på tid. Alle NHS klubbregattaer, d.v.s. Vårregatta, Holsnøy Rundt, NHS Sommerregatta og Høststormseilasen (hver dag teller for seg), inngår i en serie der det blir premiering for beste sammenlagte resultat. De fem beste resultatene teller.


NB ! Regatta komitéen oppfordrer deltakerne til å ta kollektivt sosialt ansvar, ved f.eks. å vente i målområdet til øvrige deltakere er kommet i mål.