NHS Vårregatta

Tidspunkt: 
10.05.2020 - 14:00
Til: 
11.01.2020 - 19:00
Type: 
Regatta
Sted: 
Mangersfjorden
Aktivitet for: 
Regattagruppen

Vårregatta 2020  

 

 

SEILINGSBESTEMMELSER Vårregatta 10. mai 20201.Regler

Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene og reglene i NORrating. Det er en treningsregatta så det er ikke bruk for målebrev eller lisens for å seile. Den enkelte deltakende båt plikter å ha hensiktsmessig ansvarsforsikring for skade som kan bli påført tredjemann.

2.Sikkerhet
Sikkerhetskategori:  WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS, APENDIX B SPECIAL REGULATIONS for inshore racing


3.Påmelding
Ingen påmelding. Det er bare å stille i startområdet.

4.Endringer i seilingsbestemmelsene
Ved endringer i seilingsbestemmelsene, vil flagg L være heist på startbåten.

5.Starttidspunkt og startlinje
Varselsignal (flagg D) kl. 1355. Start kl. 14.00
Valg av løp avgjøres kl. 11.00. Send anmodning pr. SMS 90121617 vedr valg av løp, eller se etter tallplakat på startbåt.

 
Startlinje mellom Blodflu lykt ISO R 4s (Styrbord) og Nordre Bognetangen (Babord)


Startprosedyre følger regel 26.   

 

Tid til start

Signal

Visuelle signaler

Flagg

5 minutter

Varselsignal

Signalflagg D heises + 1 lydsignal

  

4 minutter

Klarsignal

D står og flagg P heises + 1 lydsignal

   

1 minutt

1 minutt

D står og flagg P fires + 1 lydsignal

   

0 minutter

Start

Signalflagg D fires + 1 lydsignal

   


6.
Løp 1

Start , orange bøye vest for Trettholmen (
60°38'15.3"N 4°59'41.0"E) BB, 
Kvernane vest for Skjelanger BB, Blodflu lykt BB, Mål  (ca 12 nm)

Løp 2

Start , orange bøye vest for Trettholmen (
60°38'15.3"N 4°59'41.0"E) BB,  
Blodflu lykt BB, Mål  (ca 7 nm)


Løpet kan avkortes ved merkepassering. Ta tiden ved passering merket.

Hold sikker avstand til Kvernane !
Hold sikker avstand ved runding Blodflu lykt - kan vera sterk nordgåande straum !Løp 1 Vårregatta 2020    -     Løp 2 går ikke ut rundt Kvernene.


7.Mål
Mållinje er overrettmerke ved innløpet til Mangersvågen.


8.Tilbakekalling
Det signaliseres ikke for individuell tilbakekalling (regel 29.2).

9.Tidtaking
Den enkelte båt er ansvarlig for egen tidtagning. Send denne pr. SMS 90121617 eller lever tidene på papir til startbåt.

9.Maksimaltid

Maksimaltiden er kl. 18.00. Båter kan ikke fullføre løpet etter kl.18.00 og vil score DNF. 

11.Premiering og poengberegning
Resultat blir regnet etter NORrating tid på tid. Alle NHS klubbregattaer, d.v.s. Vårregatta, Rormannen, NHS Sommerregatta og Høststormseilasen (hver dag teller for seg), inngår i en serie der det blir premiering for beste sammenlagte resultat. De fem beste resultatene teller.


NB ! Regatta komitéen oppfordrer deltakerne til å ta kollektivt sosialt ansvar, ved f.eks. å vente i målområdet til øvrige deltakere er kommet i mål. 

Det blir samling på kaien i Mangersvågen for opplesning av resultater like etter at siste båt har gått i mål
 

 

Seilingsbestemmelser: