Medlemsmøte tirsdag 19.mars kl. 19.00

Husk medlemsmøte tirsdag 19.mars kl. 19.00 i Fjordsailing sine lokaler på Litlebergen.
  • Info om tirsdagstreningane i 2019
  • Info om SPZ Seilmakeren doublehanded
  • Sikkerhetsutstyr i regattaer
  • Bruk av NHS si heimeside