Sommerregatta lørdag

Tidspunkt: 
24.08.2019 - 14:00
Til: 
24.08.2019 - 20:00
Type: 
Regatta
Sted: 
Litlebergen
Aktivitet for: 
Regattagruppen
Alle medlemmer

seilingsbestemmelser Lørdag 


1 Regler
Båter med målebrev seiler etter registrert NORrating måltall. Båter uten målebrev kan også delta da dette er en treningsregatta, men vil få tildelt måltall av NHS. Internasjonale kappseilingsregler gjelder. NORrating regler gjelder.

2. Sikkerhet
Sikkerhetkategori: WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Appendix B, SPECIAL REGULATIONS for inshore racing.
Det er den enkelte båt/rormann sitt ansvar å vurdere risiko ved deltagelse og gjennomføring. Arrangøren kan på ingen måte stilles til ansvar for skade og helseproblemer som oppstår under, eller i tilknytning til- eller som følge av arrangementet.

3. Påmelding
Det kreves ingen påmelding. Det er bare å møte opp til start.

4. Endring av seilingsbestemelser
Ved endringer i seilingsbestemmelser vil startbåt Mathilda føre flagg L. 

5. Startlinjer

Startlinje ved sydlig løp nr.1og løp 3: mellom Holsenøy Ø pynt  Q R 1s og Nordhordlandbrua småbåtled ISO W 6s . Start sydover.(se kartskisse)

Startlinje nordlig løp nr. 2. Mellom Tjuvholmen stake og orange blåse (bb) . Start nordover.


6. Starttidene
Lørdag 24. August går starten kl. 14.00 (varselsignal kl.13.55) Klasseflagg D
Søndag 25. August går starten kl. 11.00 (varselsignal kl. 10.55)  Klasseflagg D

7. Løp
Alternativ løpsnr angies ved tallplakat på startbåt som er synlig i Flatøyosen 90-45 min før start. Regattaledelse kan også anropes på telefon 92869493. 
LØP 1. ved S- og SV-lig vind: Startlinje 1 - orange bøye like nord for Bakervågen (babord) 60.26.10N - 5.14.19Ø WGS84  - Mållinje 1

LØP 2. ved N-lig vind: Startlinje 2 - Sæbøflu (babord) 60.35.57,1N - 5.08.12,4Ø WGS84 - Mållinje 2

LØP 3 ved Ø-lig vind: Startlinje 1 - under Nordhordlandsbro - Hamreflu stake (styrbord) 60.32.25,7N - 5.19.39,2Ø - under Nordhordlandsbro - 
mållinje 1

Det er slaggrunn rundt stakene både på Sæbøflu og Tjuvholmen, -hold god avstand, det er ikke lagt ut begrensningsbøyer.

8: Mållinjer: 
Mållinje1 er samme som startlinje 1.
Målinje 2: Jernsøyle ved Tjuvholmen og orange bøye. (samme som startlinjen)

9. Tilbakekalling
Det gies ikke individuell tilbakekalling

10. Tidtagning og maksimaltid.
Deltagere må selv ta tiden, ved start, merkerunding og målgang. Løpet kan avkortes ved lite vind.
Maksimaltid lørdag kl. 18.00
Maksimaltid søndag kl. 15.00
Båter som ikke kommer i mål innen maksimaltiden får ikke registrert tid og blir registrert som ikke fullført (DNF)
Premietiden eller utregnet tid regnes ut etter prisippet tid på tid. Anvendt tid multiplisert med båtens rating.


11. Poengberegning og premiering.
Seilasene inngår i klubbsammendraget. Hver seilas teller for seg. Tilsammen 6 seilaser der de 5 beste poengsummene teller i  sammendraget. 
Det er i tillegg rormannspremie for de tre beste båtene for disse to seilasene sammenlagt. Her brukes lavpoeng.