Brukarrettleiing – Min Idrett

 Nordhordland Seilforening er frå 2017 pålagd å nytte Norges Idrettsforbund sitt sentrale medlemsregister.  Den enklaste måten å sikre at vi får registrert mest mogleg nøyaktig informasjon, er om kvar einskild går inn på https://minidrett.nif.no/ og registrerer seg og deretter søker om medlemskap som vist under.

Om du ikkje har bruker i ‘Min Idrett’ frå før trykker du ‘Ny bruker’ på toppen av sida, har du brukar frå før velger du ‘Logg inn’.Du finn ei meir detaljert brukarrettleiing her https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning


Når du har logga inn vel du ‘Medlemskap’ då kan du sjå kva klubbar du allereie er registrert som medlem av.  Dersom ikkje Nordhordland Seilforening er lista opp kan du søkje om medlemskap ved å klikke ‘Finn ny klubb’Deretter skriv du inn ‘Nordhordland Seilforening og trykker ‘Søk’, du skal då få opp klubben og kan trykke på navnet for å søkje medlemskap.  Trykk deretter på knappen ‘Send søknad’.