Innkalling til Årsmøte 25.januar 2017 hos Fjordsailing på Litlebergen

 Innkalling til årsmøte i Nordhordland seilforening 2017.

Medlemmene i Nordhordland seilforening blir med dette innkalt til årsmøte onsdag den 25. januar 2017 kl 19.00 i Fjordsailings lokaler på Litlebergen

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av ordstyrer, referent, 2 stemmetellere, samt 2 til å undertegne protokoll
3. Behandle årsmelding for 2016.
4. Behandle regnskap for 2016 i revidert stand.
5. Fordeling av overskudd.
6. Medlemskontingent for 2017.
7. Behandle innkomne saker.
8. Budsjett for 2017.
9. Valg:

      -  Leder og nestleder.

      -  4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

      -  2 revisorer

      -  Representant til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

      -  Valgkommite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 
Saker som en ønsker skal bli tatt opp årsmøte må være styret i hende senest 2 januar 2013.

 

Styret.