NHS Sommerregatta 21. og 22. August

1 Regler
Så lenge seiling i Norge er underlagt bestemmelsene for smittebegrensning så vil disse gjelde her også.  Bestemmelsene finner dere på denne linken: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/253-smittevernsveiledning-for-seiling?fbclid=IwAR3F0pXDbKa-MQdxzvgQ_l6JstRaeS49aTzyTQMo9z5-E1f3MuD7UEuCDzo
Båter med målebrev seiler etter registrert NORrating måltall.
Båter uten målebrev kan også delta da dette er en treningsregatta.
Internasjonale kappseilingsregler gjelder.

2. Sikkerhet
Sikkehetskategori: WORLD SAILING OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Appendix B, SPECIAL REGULATIONS for inshore racing.
Det er den enkelte båt/rormann sitt ansvar å vurdere risiko ved deltagelse og gjennomføring. Arrangøren kan på ingen måte stilles til ansvar for skade og helseproblemer som oppstår under, eller i tilknytning til- eller som følge av arrangementet.

3. Påmelding
Det kreves ingen påmelding. Det er bare å møte opp til start.

4. Endring av seilingsbestemelser
Ved endringer i seilingsbestemmelser vil startbåt føre flagg L. 

5. Startlinjer

Startlinje ved sydlig løp nr.1og løp 3: mellom Holsenøy Ø pynt  Q R 1s og Nordhordlandbrua småbåtled ISO W 6s . Start sydover.(se kartskisse, skissen er ikke korrekt i forhold til posisjoner)

Startlinje nordlig løp nr. 2. Mellom Tjuvholmen stake og orange blåse (bb) . Start nordover.


6. Starttidene
Lørdag 21. August går starten kl. 14.00 (varselsignal kl.13.55) Klasseflagg D
Søndag 22. August går starten kl. 11.00 (varselsignal kl. 10.55)  Klasseflagg D

7. Løp
Alternativ løpsnr angies ved tallplakat på startbåt som er synlig i startområdet før start. Regattaledelse kan også anropes på telefon 90673239 inntil 10 min før start. Løp på Radfjorden brukes i Norlig vind. Løp på Salhus-/Byfjorden brukes i Sydlig og vestlige vinder.
LØP 1: Startlinje 1 - orange bøye like nord for Bakervågen (babord) 60.26.1662N - 5.14.2935Ø WGS84  - Mållinje 1
LØP 2: Startlinje 2 - Sæbøflu (babord) 60.35.57,4N - 5.08.11,7Ø WGS84 - Mållinje 2
LØP 3: Startlinje 1 - under Nordhordlandsbro - Hamreflu stake (styrbord) - under Nordhordlandsbro - mållinje 1
LØP 4: Startlinje 1 - Orange bøye v/Askeneset 60.29.25,2N - 5.13.5Ø WGS84 (babord) -
under Nordhordlandsbro - Hamreflu stake (babord) - under Nordhordlandsbro - mållinje 1
Det er slaggrunn rundt stakene både på Sæbøflu og Tjuvholmen, -hold god avstand, det er ikke lagt ut begrensningsbøyer.

8: Mållinjer: 
Mållinje1 er samme som startlinje 1.
Målinje 2: Jernsøyle ved Tjuvholmen og orange bøye. (samme som startlinjen)

9. Tilbakekalling
Det gies ikke individuell tilbakekalling

10. Tidtagning og maksimaltid.
Deltagere må selv ta tiden, ved start, merkerunding og målgang. Løpet kan avkortes ved lite vind.
Maksimaltid lørdag kl. 18.00
Maksimaltid søndag kl. 15.00
Båter som ikke kommer i mål innen maksimaltiden får ikke registrert tid og blir registrert som ikke fullført (DNF)
Anvendt tid og rating sendes pr SMS til 90673239 like etter målpassering. Kan også leveres på papir til komitebåten White Pearl.

11. Poengberegning og premiering.
Seilasene inngår i klubbsammendraget. Hver seilas teller for seg. Tilsammen 6 seilaser der de 5 beste poengsummene teller i  sammendraget. 
Det er i tillegg rormannspremie for de tre beste båtene for disse to seilasene sammenlagt. Her brukes lavpoeng.