Medlemsmøte 21 oktober Fjordsailingslokaler .

 Styret i NHS var imponert over så mange møtte opp til det første medlemsmøte i høst, 24 stk møtte , derav var det 5 kvinner. Det bære bud im at det blir en ny giv i foreningen. Det var 3 ektepar + 3 nye medlemmer som møtte.
Mette og Kåre Skjellanger fortalte om turen med Bavaria klubben i Bergen til Danmark. Vi fikk høre om forberedelser, turen fra Bergen til Farsund. Det ble bestemt å seile før de skulle på grunn av vinden som skulke komne, de rakk det og når de hadde fortøyd bak moloen i Tyborøen så kom stormen og de lå værfast i 4 dager.
De hadde en blåsende ferie i Danmark men de koste seg og ble bedre kjent med de andre i gruppen. De fortsatte videre i Limfjorden til Åborg og videre tii Skagen.
så gikk overfart tilbake til Norge hjem til Skjelanger.
Alt i akt hadde de en fin tur og dette at de var flere båter i lag gav en fin trygghetsfølelse. Dette kan de anbefale til andre å reise sammen, eller vil de anbefale AIS og radar. Ikke glem tåkelur.

Lederen tok opp erfaringer med seilkurset, som var meget positive.

Harald Matland fortalte om erfaringer med Shetland Race, visste bilder og gikk gjennom sikkerhetsreglene.
Det ble i tillegg vist utstyr som en måtte anskaffe  seg  for å delta.
På slutten ble det en del diskusjoner oh møtet sluttet IKK før kl 21.15.
Tore Mjåtvedt