Innkalling til årsmøte

Medlemmene i Nordhordland seilforening blir med dette innkalt til årsmøte mandag  den  23 Februar 2015  kl 19.00 i Mølla -  Litlebergen Båtforening.

Saksliste:
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av ordstyrer, referent, 2 stemme tellerer, samt 2 til å undertegne protokollen.
 3. Behandle årsmelding for 2014.
 4. Behandle regnskap for 2014 i revidert stand.
 5. Fordeling av overskudd.
 6. Medlemskontigent for 2015.
 7. Behandle innkomne saker.
 8. Budsjett for 2015.
 9. Valg:
  • Leder og nestleder
  • 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  • 2 revisorer
  • Representant til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
  • Valgkommite med leder og 2medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Saker som en ønsker skal bli tatt på  årsmøte må være styret i hende senest 16 februar  2015.

Styret