Shetland Race 2010

Det nærmar seg Shetland Race 2010. Starten går i år 16.juni. Det er no påmeldt 35 båtar. Av desse er 5 frå Nordhordland seilforening. Frå Bergens seilforening er det påmeldt 6 båtar og frå Askøy SF 5 båtar. Elles er det påmeldt båtar frå heile kysten frå Kristiansund til Oslo, samt båtar frå Storbritannia og Russland. Båtane vert spora med eit satelittbasert system så du kan følgja med undervegs. Nærare opplysningar om tilgang tiil sporinga vil du finna her: http://shetland-race.no/ eller på Telenor Maritim si side her: http://www.maritimradio.no/?pid=163