Inkalling til årsmøte i Nordhordland seilforening onsdag 22.januar 2020 kl. 19.00 i Fjordsailing sine lokale på Litlebergen.

Medlemane i Nordhordland seilforening vert med dette kalla inn til årsmøte onsdag 22.januar 2020 kl. 19.00 i Fjordsailing sine lokaler på Litlebergen.

Sakliste:
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Val av ordstyrar, referent, 2 stemmeteljarar, samt 2 til å underteikna protokoll.
  3. Behandla årsmelding for 2019
  4. Behandla rekneskap for 2019 i revidert stand.
  5. Fordeling av overskot.
  6. Medlemskontingent for 2020
  7. Behandla innkomne saker.
  8. Budsjett for 2020
  9. Val:
Leiar og nestleiar
4 styremedlemar og 2 varamedlemar
2 medlemar til kontrollutvalet og 1 varamedlem til kontrollutvalet.
Skriv kommentar..

Medlemsmøte onsdag 20.november 2019 kl. 19 på Mølla Litlebergen

 

Medlemsmøte onsdag 20.november 2019 kl. 19.00 på Mølla Litlebergen.

Andre Meijers fortel og viser bilder frå sommarturen til Sverige og Danmark.
Informasjon om aktvitetar i NHS og seilkretsen.
Kaffi, snop og prat.
Velkomen !

Skriv kommentar..

Høststormseilasen 14. og 15.september

 Meld deg på Høststormseilasen. Påmelding og informasjon finn du her :www.sailracesystem.no/regatta
Sjå også viktig informasjon i plakaten under om matbestilling. Skriv kommentar..

NHS Sommerregatta 2019 24. og 25. august


 foto: Stian Flataker

NHS Sommerregatta 2019


Skriv kommentar..

Rormannen singlehanded søndag 9.juni

Husk Rormannen singlehanded søndag 9.juni. Seglingsbestemmelsar er no lagt ut.
Start kl. 11 enten ved Frekhaug kai eller ved nordre innløp til Håøysundet alt eller kva løp som skal seglast.


Skriv kommentar..

Vårregatta 2019

Vårregattaen vart segla 12.mai 2019 under flotte forhold på Mangersfjorden.
7 båtar stillte til start: Mathilda, Anchrissi, Tjorven, Vito, Steam, Sheeba II og X-faktor.
Skriv kommentar..
Syndiker innhold