Rormannen singlehanded søndag 9.juni

Husk Rormannen singlehanded søndag 9.juni. Seglingsbestemmelsar er no lagt ut.
Start kl. 11 enten ved Frekhaug kai eller ved nordre innløp til Håøysundet alt eller kva løp som skal seglast.


Skriv kommentar..

Vårregatta 2019

Vårregattaen vart segla 12.mai 2019 under flotte forhold på Mangersfjorden.
7 båtar stillte til start: Mathilda, Anchrissi, Tjorven, Vito, Steam, Sheeba II og X-faktor.
Skriv kommentar..

Link til Referat frå Hordaland seilkrets si seglkro om sikkerhet 13/2-2019

 www.hordaland-seilkrets.no/
I
 referatet finn du også link til heile foredraget. Her er mykje viktig og nyttig informasjon, og flotte illustrasjonar.
Skriv kommentar..

Medlemsmøte tirsdag 19.mars kl. 19.00

Husk medlemsmøte tirsdag 19.mars kl. 19.00 i Fjordsailing sine lokaler på Litlebergen.
  • Info om tirsdagstreningane i 2019
  • Info om SPZ Seilmakeren doublehanded
  • Sikkerhetsutstyr i regattaer
  • Bruk av NHS si heimeside

Skriv kommentar..

Info frå styret

 I går kveld, 5.mars, hadde me første styremøte etter årsmøtet i slutten av januar.
Styret konstiuerte seg slik:
• Leiar: Harald Matland
• Nestleiar og Kasserer: Bjørn Rundhovde
• Turseiling: Kåre Skjellanger 
• Regattasjef: Frode Nygaard Knutsen
• Styremedlem og kontaktperson strandrydding: Ingvar Leksen
• Sekretær – Marion Romslo
Datoar for årets klubbserie er:
 
• Vårregatta 12.mai
• Rormannen singlehanded søndag 9.juni
• Sommerregattaer 24. -25.aug.
• Høststormseilasen 14.-15.sept.
Vårregattaen vil verta segla på Mangersfjorden med start i Bognestraumen.
Høststormseilasen vert også i år segla til Fedje.
Set av datoane!

På medlemsmøtet 19.mars vert temaene:
Oppfølging av tema - mål om å segla Seilmakeren doublehanded
Sikkerhetsutstyr ved regattasegling og Seilmakeren doublehanded spesielt.
Kåre Skjelanger vil presentera opplegget for årets tirsdagstreningar
Info om heimesida. Innlogging.

I år har me mål om å arrangera "Seil ut".  Dette har vorte populært i mange seglforeningar, og er omtala fleire gonger i Seilmagasinet. Florø seilforening har eit opplegg som me kan ha som mal når me skal laga vårt opplegg. Spennande!

 

Skriv kommentar..

Medlemsmøte tirsdag 19.februar kl. 19.00 hos Fjordsailing Litlebergen

På medlemsmøtet får me besøk av Torbjørn Halvorsen frå Askøy seilforening som vil snakka om Seilmakeren doublehanded.
Torbjørn tar for seg korleis ein skal førebu seg for å vera med, og vil inspirera nye deltakarar til å vera med på denne flotte seglasen.
Seilmakeren doublehanded er ingen baneseglas. Her er det god plass, og mange flotte naturopplevingar.
Gjennom medlemskveldar og trening på fjorden, vil me gje deg tips, triks og veiledning til å gjennomføra nettopp denne regattaen. Uansett om du gjennomfører i år, eller neste år, så vil du læra mykje og komma nærare draumen. Har du ikkje båt, eller manglar du mannskap? Møt opp likevel.  Det er godt mogleg at det er andre på "kurset" som har ein plass i sin båt, eller ynskjer å vera mannskap.
Syndiker innhold