Facebook

 NHS også på facebok,

Hensikten er at vi skal kringkaste andre aktiviteter enn f. eks regattaseiling 
Skriv kommentar..

Rormannen


FS2 for fulle seil inn i Skjelangersundet.

Skriv kommentar..

Vårregatta NHS 2015


 Hyggelig gjensyn med Minorina som seilte inn til en 3 plass i dagens seilas

Skriv kommentar..

Seilkurs for turseilere

NHS arrangerer i år seilkurs for turseilere. Kurset består av en teorikveld på land og 2 kvelder på sjøen i slutten av mai. Hovedfokus går på båthåndtering og seiltrim. Selve kurset koster ingenting, men det må betales for kursmateriell som er Ivar Dedekams bok. Seil og Riggtrim. Deler av kurset er bygget på denne og boken er sterkt å anbefale. Den koster bare 166,- kr. Det er begrenset med plasser så det kreves påmelding på kurset.
Skriv kommentar..

Premieutdeling Klubbserien 2014

 Mandag 23.febriar 2015 hadde Nordhordland seilforening årsmøte på Litlebergen. Heile 7 medlemar møtte opp. Referat frå årsmøtet vil koma seinare.
På slutten av årmøtet var det premieutdeling for Klubbserien 2014.
1. premie gjekk til Bjørn Rundhovde med båten Mathilda, 2. premie til Harald Matland med X-faktor og 3.premie til Morten Ådland med Cermedez.

Premievinnarane frå venstre Harald, Bjørn og Morten.
Skriv kommentar..

Innkalling til årsmøte

Medlemmene i Nordhordland seilforening blir med dette innkalt til årsmøte mandag  den  23 Februar 2015  kl 19.00 i Mølla -  Litlebergen Båtforening.

Saksliste:
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av ordstyrer, referent, 2 stemme tellerer, samt 2 til å undertegne protokollen.
 3. Behandle årsmelding for 2014.
 4. Behandle regnskap for 2014 i revidert stand.
 5. Fordeling av overskudd.
 6. Medlemskontigent for 2015.
 7. Behandle innkomne saker.
 8. Budsjett for 2015.
 9. Valg:
  • Leder og nestleder
  • 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  • 2 revisorer
  • Representant til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
  • Valgkommite med leder og 2medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Saker som en ønsker skal bli tatt på  årsmøte må være styret i hende senest 16 februar  2015.

Styret

Skriv kommentar..
Syndiker innhold