Innkaling til Årsmøte i Nordhordland seilforening

Innkalling til årsmøte i Nordhordland Seilforening torsdag 26.01.23 klokken 1900, i Mølla på Litlebergen.

Medlemmene i Nordhordland Seilforening blir med dette kalt inn til årsmøte torsdag 26. januar klokken 1900, møte vil bli gjennomført i Mølla på Litlebergen.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Val av ordstyrer, referent, 2 stemmetellere, samt 2 til å
undertegne protokoll.
3. Behandle årsmelding for 2022.
4. Behandle rekneskap for 2022 i revidert stand.
5. Fordeling av overskudd.
6. Medlemskontingent for 2023.
7. Behandle innkomne saker.
8. Budsjett for 2023
9. Valg:
Leder og nestleder.
4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Representant til ting og møter i de organisasjoner
seilforeningen er tilsluttet.
Valgkomitè med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for
neste årsmøte.
Valg av to revisorer.

Saker som en ønsker skal bli tatt opp på årsmøte må være styre i hende innen 3. januar 2023.

For styret
Frode N Knutsen


Skriv kommentar..

NHS Klubbserien 2022

 


Høststormseilasen var siste seilas i NHS sin Klubbserie for 2022. I klubbserien teller hver dag på Høststormseilasen for seg.
I 2022 har 15 båter deltatt i klubbregattaene. Det er 4 færre enn i 2021, men likevel bra deltakelse i forhold til tidligere år. 
Klubbregattaene utenom Høststormseilasen har vært: Vårregatta 14.mai, Holsnøy rundt 18.juni, Sommerregatta lørdag 20.august og Sommerregatta søndag 21.august.

Link til resultatlisten finner du her.
Skriv kommentar..

Sommerregatta 20. og 21.august 2022

No er det tid for NHS sommarregatta.
Laurdag går starten kl. 14.00, og søndag kl 11.00.
Seglingsbestemmelsane vert oppdatert seinare i dag.
Laurdag ettermiddag/kveld spanderer NHS pizza !

Skriv kommentar..

Høststormseilasen 17. og 18.september 2022

 No er det lagt ut info og påmelding til Høststormseilasen 17. og 18.september 2022.
Gå inn på denne linken og meld deg på !

Skriv kommentar..

Treningsseglasar startar opp igjen tirsdag 9.august

Tirsdag 9.august kl. 18.00 startar treningsseglasane opp igjen. Denne dagen får me besøk frå båtar frå Åsane seilforening.
Vidare vert det treningsseglasar kvar tirsdag fram til og med 14.september.
Seglingsbestemmelsane finn du her: www.nordhordlandseilforening.org/D/node/10979 

Skriv kommentar..

Høststormseilasen 17. og 18.september 2022

Nordhordland Seilforening har gleden av å invitere til Høststormseilasen 2022. 
Nytt av året er at målgang blir ved Kilstraumen Brygge.
Sjå vedlegg for meir info.

 


 

Skriv kommentar..
Syndiker innhold