Høststormseilasen

Tidspunkt: 
15.09.2018 - 12:00
Til: 
15.09.2018 - 21:00
Type: 
Regatta
Sted: 
Gavlen, Herdla, Hjelefjorden
Aktivitet for: 
Regattagruppen
 

NHS Høststormseilasen 2018    

 

Seilingsbestemmelser

 

1. Regler

2. Sikkerhet og ansvar

3. NORrating målebrev

4. Registering, påmelding

5. Kategori og klasseinndeling

6. Endringer i seilingsbestemmelsen

7. Starttidspunkt og start

8. Løpet

9. Mål

10. Maksimaltid

11. Avkortning av løp

12. Poengberegning, premiering 13. Egenerklæring, Protester  

 

1. Regler  

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. Deriblant gjelder:

·         ISAF  kappseilingsregler 2017 – 2020 (RRS)

·         Nasjonale myndigheters forskrifter.

·         Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser.

·         NORrating gjeldende regler.

·         World Sailings sikkerhetsbestemmelser appendix B innshore racing.

·         Båter som ikke er riktig påmeldt og ikke har betalt sin påmelding i riktig tid er ikke startberettiget. Dersom båt, uansett av hvilken grunn, likevel starter blir den diskvalifisert uten høring. Dette endrer RRS 63.1

·         I klasse for Shorthanded er det tillatt å bruke autopilot.

 

2. Sikkerhet og ansvar

·         For alle deltagende båter gjelder OSR sikkerhetsforskrift appendiks B.

·         Det henstilles til alt mannskap å benytte godkjent redningsvest eller annet godkjent flyteplagg, i hardt vær også sikkerhetsliner.

·         Trafikksentralen på Fedje anmoder for øvrig alle deltakere om å ha påmontert radarreflektor. Farvannet er radarovervåket på grunn av skipstrafikken til Mongstad og Sture. Fedje VTS påpeker at lystfartøy skal holde av veien for nyttetrafikk i området. Arbeidskanal til Fedje VTS er CH80 nord for Jona. 

·         Båter som bryter, eller som ikke er i havn etter maksimaltidens utløp, må melde fra til regattaledelsen. Denne kan kontaktes på mob. 90121617 eller VHF kanal 8. Skipper på den enkelte båt har alene ansvaret for å avgjøre om båten bryte kappseilasen. Den enkelte deltaker plikter å sørge for at det for den påmeldte båt er tegnet ansvarsforsikring for skade som kan bli påført tredjemann.

·         Det er en ufravikelig regel at Nordhordland Seilforening, eller noen av foreningens funksjonærer, ikke kan gjøres til ansvar for noe som rammer person eller eiendom under, eller i forbindelse med arrangementet.

 

3. Målebrev, NOR Rating

·         Båter som konkurrerer skal ha gyldig NORrating målebrev.

·         Er båten underlagt klasseregler gjelder også disse.

·         Resultater beregnes etter tid på tid.

·         Båtens NORrating målebrev ved påmeldingsfristen utløp skal gjelde.

·         I klassene shorthanded og NORrating uten spinnaker gjelder tilsvarende rating.

 

4. Registering, påmelding

·         Påmelding gjøres regattaens hjemmeside:https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3121

 

·         Startkontingent er kr 400, etteranmelding kr. 800.   

 

5 Kategori og klasseinndeling

·         Regattaens NOR Rating-klasser er åpen for alle båter med gyldig NOR rating målebrev. Klasseflagg for den enkelte klasse blir oppgitt i egne startlister.

·         Regattaens turklasse er åpen for alle båter der skipper er medlem i seilforening tilknyttet Norges Seilforbund

 

6. Endringer i seilingsbestemmelsene  

·         Lørdag/søndag: Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli kunngjort på regattaens hjemmeside. Startbåt vil da føre signalflagg "L".

·         Første varselsignal lørdag vil være kl. 1155, søndag kl. 1055

·         Startprosedyre følger regel 26. 

·         INDIVIDUELL TILBAKEKALLING Signal vil bli gitt som i regel 29.1 - Signalflagg X heises og lydsignal vil bli gitt

·         GENERELL TILBAKEKALLING Signal vil bli gitt som i regel 29.2 (1. Likhetstegn  heises ) 2 lydsignal.

·         START LØRDAG: Startområdet lørdag er vest for Gavlen på Herdla, mellom to gule bøyer eller mellom gul bøye og startbåt som fører signalflagg M . Signalflagg (flagg L+S+AP) vist fra startbåt, betyr at starten lørdag er flyttet nordover, til mellom Mefjordbåen og gul bøye eller startbåt som fører signalflagg M

·         START SØNDAG: Startområdet søndag er i Moldøyosen ved Fedje.  Startlinjen er østover mellom to gule bøyer.  Alternativt mellom gul bøye og startbåt som fører signalflagg M.

·         FLYTTING AV STARTOMRÅDE Ved flytting av startområdet heises signalflagg "L" på startbåt og lydsignal gies. Ny startlinje vil være mellom to bøyer, eller mellom bøye og båt som fører signalflagg "M".

 

 

 

8 Løpet

LØPSNUMMER VIL BLI VIST FRA STARTBÅT Alle klasser seiler det angitte løpsalternativet ved start, med unntak av turklassen, som seiler løp 2 begge dager.

 

MERKER:

 

1. Kyrkjeflu, N60° 46.32’  E004° 49.59’

2. Mikkelsboen stake, N60° 49.2’ E004° 44.74  Obs. Hold avstand, det er grunt rundt staken.

3. Hillesøyflua Lykt, N60° 51.27' E004° 51.20'

4. Mefjorbåen lykt, N60° 36.38' E004° 54.72'

5. Gjona, N60° 31.22' E004° 56.30'

 

LØRDAG:       Løp 1:  Start, 1b, 2s, 3b, 2b, mål.  Ca. 27.5 nm

Løp 2:  Start, 1b, mål.  Ca. 17 nm

 

SØNDAG:      Løp 1:  Start, 1s, 4s, 5b, mål.  Ca. 22.5 nm

Løp 2:  Start, 1s, 4s, mål.  Ca. 17 nm

 

 

9. Mål

Mållinje lørdag: Mållinjen er i forlengelsen av overrettmerker utlagt på land på Moldøy (ca. pos.  N60° 47.28' E004° 42.57'), alternativt  mellom 2 gule bøyer i Moldøyosen eller mellom gul bøye og komitebåt som fører signalflagg M .

Mållinje søndag: Mållinjen er mellom Herdlesund Jernsøyle, vest av Herdla bro og startbåt som fører signalflagg M, alternativt mellom Herdlesund Jernsøyle og merke på land.       

 

10. Maksimaltid  

Båter som ikke er kommet i mål lørdag innen kl 19.00 og søndag kl 18.00 noteres som ikke fullført og vil bli skåret som DNF.  Dette endrer regel 35     11. Avkorting av løpet

 

• Løpet kan avkortes ved alle merker. • Avkortning kan være mellom 2 utlagte bøyer eller mellom signalflagg S på komitebåt og utlagt bøye / rundingsmerke • Mållinjen for avkortet løp, vil det bli gitt følgende signal i henhold til regel 32. Signalflagg "S" heises på komitebåt, - eventuelt sammen med klasseflagg dersom avkortning kun gjelder enkelte klasser. 

 

12.Poengberegning, premiering

·         Resultatlister regnes ut etter systemet “Tid på tid.”

·         Regattaen omfatter to seilaser og begge teller med i poengsammendraget.

·         Båtene gis poeng etter lavpoengsystemet som beskrevet i Appendiks A i kappseilingsreglene.

·         Avvikles bare en seilas blir resultatet fra denne seilasen stående som endelig resultat for regattaen.

·         PREMIERING: NOR rating klasser. Det blir premiering av 1/3 av de påmeldte båter. 

·         Det premieres etter lørdagens seilas.

·         Det premieres etter sammenlagt poengsum for lørdag & søndag.

·         Turklasse: blir premiert etter loddtrekning.

·         Premieutdeling etter første seilas sker i forbindelse med bespisning på Fedje lørdag kveld.

·         Tidspunkt for premieutdeling sammenlagt kommer senere på året etter nærmere kunngjøring.

 

 13.Egenerklæring, protester

 

• Egenerklæring oppbevares av den enkelte deltaker og leveres til arrangør ved forespørsel. Skjemaet skal være påført tid for målpassering samt båt foran og bak i mål begge dager.

Protester lørdag leveres regattasjefen om bord på startbåt, senest 1 time etter at den protesterende båt har fullført, eller snarest mulig etter at den har kommet i havn etter at den har brutt seilasen. Søndag leveres protester til tidtaker i målområdet så snart som mulig etter at den protesterende båt har gått i mål, senest innen en halv time.

Protestskjema kan lastes ned på regattaens hjemmeside eller fås utlevert ved henvendelse til regattasjefen. • Båter som ikke er registrert i mål av arrangøren og ikke kan levere egenerklæring, vil bli registrert som brutt. • Protester som ikke blir korrekt rapportert vil ikke bli behandlet.   

 

14. PROTESTKOMITE       (kommer)

 

Regattasjef: Harald Matland                                                GOD SEILAS!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenerklæringsskjema NHS Høststormseilasen:  

 

Lørdag 16. September

 

Båtnavn: 

 

Seilnr.:   Rormann:     Merke nr: Tid:

Båt Foran:

Båt bak:

Merke nr:  Tid:

Båt Foran:

Båt bak: 

Merke nr: Tid:

Båt Foran:

Båt bak:

Merke nr: Tid:

Båt Foran:

Båt bak:

Mål:

 Tid:

Båt Foran:

Båt bak:

  Har båten vært innblandet i protest   JA/NEI. Er protest evt. innlevert    JA/NEI

 

Evt. mot hvilken båt er det protestert _________________________________     

 

____________________

Rormann sign  

 

 

 

 

 

Søndag 17. September

 

Båtnavn: 

 

Seilnr.:   Rormann:     Merke nr: Tid:

Båt Foran:

Båt bak:

Merke nr:  Tid:

Båt Foran:

Båt bak: 

Merke nr: Tid:

Båt Foran:

Båt bak:

Merke nr: Tid:

Båt Foran:

Båt bak:

Merke 5: Tid:

Båt Foran:

Båt bak:

Mål:

 Tid:

Båt Foran:

Båt bak:

  Har båten vært innblandet i protest   JA/NEI. Er protest evt. innlevert    JA/NEI

 

Evt. mot hvilken båt er det protestert _________________________________     

 

____________________

Rormann sign